Přeskočit obsah

Matrix na ÚISKu#

Matrix je otevřený, bezpečný, decentralizovaný komunikační protokol pro komunikaci v reálném čase. Také je znám pod názvem Element, což je jeden z klientů, na kterých běží.

Vlastnosti Matrixu#

 • Komunikace v reálném čase
 • Integrace s dalšími nástroji (videohovor, sdílení dokumentů atd.)
 • Decentralizovaný systém
 • Otevřený kód, který máme pod kontrolou
 • Funguje na PC, mobilních zařízeních i různých operačních systémech
 • Rozhraní má více jazyků

(Pro lepší čitelnost popisků v obrázku si ho otevřete v novém okně).

Naše očekávání#

 • Snížit závislost na dalších nástrojích
 • Usnadnit zejména práci na skupinových projektech
 • Propojit studenty napříč různými stupni studia a ročníky
 • Možnost vyřešit rychle dotazy bez e-mailu a drobnější konzultace rychleji
 • Sdílet navzájem informace související s oborem

Zkušenosti z posledních let ukázaly, že je třeba podporovat digitální nástroje pro spolupráci. Hlavním nástrojem se stává týmový chat - psaná elektronická komunikace probíhající v reálném čase. Izolované nástroje sice existují, ale mají své limity jak v ceně, tak ochraně dat a soukromí.

Proto jsme se na Ústavu informačních studií a knihovnictví (ÚISK) rozhodli nasadit Matrix a podpořit tím online komunikaci a spolupráci studentů mezi sebou i mezi studenty a vyučujícími. Inspirací pro tento nástroj je využívání Matrixu na řadě německých a rakouských univerzit. Největší nasazení je na Univerzitě v Innsbrucku, kde Matrix využívá 30 000 studentů a 5 000 zaměstnanců univerzity. Od té doby jej využívá čím dál více vysokých škol.

Číst dál#